Ergotherapie bij De Optimist –"Ergokids”

Patricia Kannegieter en haar ergotherapeuten zijn gespecialiseerde kinderergotherapeuten. In 2001 startte Patricia haar praktijk Ergokids in Huizen, voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Vanaf januari 2014 houden zij praktijk in Kindcentrum de Optimist in Huizen voor alle kinderen in de regio ’t Gooi en omstreken. Vanaf februari 2016 is Ergokids ook gevestigd in Bussum.

"Heeft uw kind problemen met dagelijkse handelingen die het meedoen op school of thuis bemoeilijken, dan bent u bij ons op het juiste adres. De problemen kunnen liggen op het gebied van zelfredzaamheid (aankleden, bestek hanteren), schooltaken (schrijven, knippen, organiseren, concentreren, zitten) en spel.

Eerst analyseren wij hoe het komt dat een kind een handeling niet of moeilijk kan uitvoeren. Dan gaan wij met het kind aan de slag en trainen wij doelgericht de specifieke handelingen. Wij kijken mee in de dagelijkse omgeving en geven adviezen voor thuis en op school.

Samenwerken met het kind, de ouders, de leerkrachten en andere betrokkenen, is onze sterke kant. Samen zorgen we dat het kind weer beter mee kan doen in het dagelijks leven.”

Meer informatie kunt u vinden op www.ergokids.nl

Koers 39 - 41, Huizen

Route