Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd

Bij de Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht bij een (GZ-)psycholoog of orthopedagoog voor advisering, onderzoek en begeleiding. In een ongedwongen sfeer wordt aan de hand van een vrijblijvend gesprek gekeken welke hulp het best op zijn plek is.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een afspraak met één van onze  psychologen of orthopedagogen te maken. Bijvoorbeeld als u als ouders vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind, uw kind niet goed in zijn of haar vel zit, de schoolprestaties achterblijven, last heeft van faalangst, problemen heeft in het contact met leeftijdsgenootjes of wanneer er vermoedens  zijn van  bijvoorbeeld dyslexie of ADHD. Ouders kunnen zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling bij ons terecht.

Voorbeelden van onderzoek zijn:

 • onderzoek naar intelligentie en (hoog)begaafdheid
 • onderzoek naar leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie
 • onderzoek naar AD(H)D
 • onderzoek naar autisme
 • onderzoek van de sociaal-emotionele ontwikkeling

Voorbeelden van behandeling/begeleiding zijn:

 • remedial teaching
 • behandeling van dyslexie en dyscalculie
 • behandeling van gedragsproblemen zoals opstandig gedrag of geringe sociale vaardigheden.
 • groepstrainingen (sociale-vaardigheidstraining, assertiviteitstraining, groep voor ondersteuning bij echtscheiding)
 • psycho-educatiegroepen
 • opvoedondersteuning / ouderbegeleiding.  

Voor meer informatie over ons aanbod kunt u terecht op onze site www.gooisepraktijk.nl. Daarnaast zijn we te bereiken per mail (info@gooisepraktijk.nl) en via telefoon (035 - 523 1111).

Koers 39 - 41, Huizen

Route