De eerste partij in Kindcentrum de Optimist is de Rooms Katholieke Basisschool De Tweemaster.

Onderwijs - basisschool De Tweemaster

De Tweemaster wil met haar onderwijs een bijdrage leveren aan de ontplooiing en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We willen hen op laten groeien tot zelfverzekerde mensen die vertrouwen hebben in de toekomst. We bieden een veilige plek aan de kinderen, hun ouders en onszelf. Een plek waar we elkaar respecteren en accepteren.

Op onze school kan iedereen zich welkom voelen en maken we plezier met elkaar. We vormen een lerende-, toegankelijke- en sociale omgeving met een open houding waarin we onszelf kunnen zijn. Er is ruimte voor alle leerlingen om zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. Sociale activiteiten, samen spelen en samen leren, vormen belangrijke onderdelen van het leerproces. Als basisschool dragen we in eerste instantie kennis over. Echter, ook het aanleren van vaardigheden en gedrag nemen een belangrijke plaats in.

We geven ons onderwijs inhoudelijk vorm met behulp van moderne onderwijsmethoden. De methoden voldoen aan de eindtermen zoals het Ministerie van Onderwijs die geformuleerd heeft.

Cultuur en natuur zijn speerpunten in ons aanbod. Kinderen bezoeken musea en voorstellingen. Wij nodigen kunstenaars op school uit om de kinderen creatief uit te dagen. In het gebouw en op het schoolterrein vindt u onder andere een theater, een atelier, een moestuin en een insectenhotel.

Voor meer informatie over De Tweemaster kunt u terecht op de website: www.tweemasterhuizen.nl

Koers 39 - 41, Huizen

Route